پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو (1)

«پاك كردن تاتو»

انجام تاتوهای سنتی به وسیله رنگهای غیر استاندارد و سوزنهایی با عمق نفوذ غیرقابل کنترل انجام می گرفت. به علت عمق نفوذ زیاد سوزن و تزریق رنگ در لایه های عمقی پوست ، پاک کردن آن سخت وبعضاً با عوارضی چون جای اسکار و ایجاد کلوئید یا گوشت اضافه همراه است . تغییر رنگ تاتو نیز از مشکلات شایع محسوب می شود که حتی با روشهای مختلف به سختی پاک می شود برای پاک کردن تاتو بسته به جای آن ، عمق نفوذ و نوع رنگ به کار رفته روشهای مختلفی از جمله لیزر، rfسرژری، پاک کننده های تاتو وجود دارد که با توجه  به شرایط بیمار انتخاب می شود. میزان پاسخ دهی و تعداد جلسات در مشاوره به مراجعین محترم توضیح داده می شود.

 

 

 

.  

 

شنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00

پاک کردن تاتو

نوشته شده توسط

 

 

 

«پاك كردن تاتو»

انجام تاتوهای سنتی به وسیله رنگهای غیر استاندارد و سوزنهایی با عمق نفوذ غیرقابل کنترل انجام می گرفت. به علت عمق نفوذ زیاد سوزن و تزریق رنگ در لایه های عمقی پوست ، پاک کردن آن سخت وبعضاً با عوارضی چون جای اسکار و ایجاد کلوئید یا گوشت اضافه همراه است . تغییر رنگ تاتو نیز از مشکلات شایع محسوب می شود که حتی با روشهای مختلف به سختی پاک می شود برای پاک کردن تاتو بسته به جای آن ، عمق نفوذ و نوع رنگ به کار رفته روشهای مختلفی از جمله لیزر، rfسرژری، پاک کننده های تاتو وجود دارد که با توجه  به شرایط بیمار انتخاب می شود. میزان پاسخ دهی و تعداد جلسات در مشاوره به مراجعین محترم توضیح داده می شود.

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به "کلینیک پوست و مو و زیبایی مریم" می‌باشد. © 1392